Комментарии к публикации «Раскол церкви и отмена ограничений для службы. Главное вокруг спецоперации на Украине за 28 мая»

Вернуться к публикации
ВСЕ КОММЕНТАРИИ1

***
Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ ми́лостию и щедро́тами Твои́ми зе́млю Руси́ Святы́я, утверди́ в ней ве́ру и́стинную; расшири́, умно́жи, умири́ и непоколеби́му и а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́ Це́рковь Святу́ю; умудри́ архипа́стырей и па́стырей на́ших, пра́во пра́вити сло́во Твоея́ и́стины, разори́ и вско́ре испраздни́ вся́кое разделе́ние и ересе́й воста́ние; соблюди́ в ми́ре па́ству правосла́вную; возвы́си ревни́телей ве́ры оте́ческия, и низпосли́ на на́с и на все́х ве́рных люде́й Твои́х ми́лости Твоя́ бога́тыя.

Еще́ мо́лимся Го́споду и Спаси́телю на́шему о е́же сохрани́ти в едине́нии и правове́рии Це́рковь Правосла́вную во всем ми́ре пребыва́ющую и дарова́ти ей мир и безмяте́жие, любо́вь и согла́сие, рцем вси, Го́споди, услы́ши и поми́луй.

Еще́ мо́лимся о е́же благосе́рдием и ми́лостию призре́ти на Святу́ю Це́рковь
Правосла́вную и сохрани́ти ю́ от разделе́ний и раско́лов, от вражды́ и нестрое́ний, да не ума́лится и не поколе́блется еди́нство ея́, но да сла́вится в ней Трисвято́е и́мя Твое́, рцем вси, Го́споди, услы́ши и поми́луй.
***